Huisregels
Afspraken

 •  Indien uw mobiele nummer bij ons bekend is, krijgt u per sms één dag van te voren als service een herinneringsbericht.  Deze sms  is uitsluitend bedoeld als herinnering. Dit is een gratis service en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Ondanks dat u een herinnering ontvangt blijft u zelf verantwoordelijk voor een gemaakte afspraak.
 • Afspraken dienen uiterlijk 2 werkdagen voor de behandeling geannuleerd te worden. Dit kan via de email, telefonisch of door het inspreken van het antwoordapparaat. Bij het niet annuleren, bij annuleringen binnen 2 werkdagen voor de afspraak of wanneer u zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
  Dit is overeenkomstig de richtlijnen opgesteld door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.
 • U kunt wanneer u gearriveerd bent, plaatsnemen in de wachtkamer en uw mondhygiënist haalt u op wanneer u aan de beurt bent. Lange wachttijden worden zoveel als mogelijk voorkomen. De afspraken worden zo efficiënt mogelijk gepland, het is desalniettemin mogelijk dat de afspraak enigszins uitloopt. Dit is soms onvoorkomelijk aangezien een ieder een aparte aanpak vereist.
 •  In de wachtruimte bevindt zich een toilet en heeft u de gelegenheid om uw tanden te poetsen.
 • Wij benadrukken dat het erg belangrijk is dat u de gezondheidsvragenlijst, die u per post krijgt voor de eerste behandeling,  volledig invult. Ook vragen wij u deze mee te nemen bij uw eerste bezoek.
 • Wilt u wijzigingen in uw persoonsgegevens en verzekeringsmaatschappij doorgeven, evenals veranderingen in uw gezondheid en/of medicijngebruik.
 • Onze praktijk is toegankelijk voor patiënten in een rolstoel.
 •  Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.
 •  Uw medewerking en motivatie zijn essentieel voor het bereiken en behouden van een goede mondgezondheid!

Niet tevreden?

Als u onverhoopt ontevreden bent.. 
Als u bij de mondhygiënist onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets misgaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Doe er iets mee.

Praat met uw mondhygiënist.
Vraag om een verhelderend gesprek met uw behandelend mondhygiënist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.
U kunt klachten en/of verbetersuggesties ook melden aan de balie.

Advies van de Nederlandse Vereniging Mondhygiënisten.   
Als u er samen niet uitkomt, kunt u telefonisch advies inwinnen bij de klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. Wij zijn als vrijgevestigde mondhygiënisten lid van de NVM (Nederlandse vereniging van mondhygiënisten) en daardoor automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. De Klachtencommissie neemt klachten in behandeling en beoordeeld deze. Aanvullende informatie over klachtenprocedures kunt u verkrijgen via het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:

NVM Klachtenregeling en klachtenfunctionaris
Postbus 1161
3430 BD Amersfoort
tel: 030-6571013
klacht@mondhygienisten.nl

In alles wat we doen staat kwaliteit centraal. Dat betekent dat uw behandelaar aan de hoogste kwaliteitseisen moet voldoen. Zo staat uw mondhygiëniste ingeschreven in het aspiranten/ Kwaliteitsregister Mondhygiënisten, het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de NVvP. Daarnaast is zij aangesloten bij de vereniging voor mondhygiënisten. Onze praktijkhygiëne is essentieel voor uw en onze gezondheid; zo is het water gecontroleerd en wordt er veel tijd gestoken in het reinigings- en sterilisatieproces. Heeft u vragen over onze desinfectie en sterilisatie? Al onze hygiëne handelingen worden gedocumenteerd en geregistreerd.