Tarieven

Tarieven mondzorg per 1 januari 2018
De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Per 1 januari 2018 zijn de mondzorgtarieven aangepast met het prijsindexcijfer. Ook zijn er wijzigingen aangebracht in de prestatiecodes voor de nazorgbehandelingen bij het hoofdstuk tandvleesbehandelingen.

Opbouw tarieven
Bij iedere prestatie (behandeling) hoort een code met een omschrijving wat de prestatie precies inhoudt. Ook op de begroting (die u vanaf een bedrag van € 250,- zult ontvangen) en op de nota die u via Fa-med ontvangt, vindt u de codes van de prestaties terug.

De verkorte tarievenlijst
Wij hebben voor de leesbaarheid de door mondhygiënisten meest gebruikte tarieven uit de tariefbeschikking van de NZa in een verkort document neergezet. U kunt de tarievenlijst hier downloaden.

Nota’s
Onze nota’s worden verstuurd via Fa-med, dit is een factoring-bedrijf. Fa-med zal het deel dat u van uw tandartsverzekering vergoed krijgt, bij de verzekeraar innen. Sommige behandelingen zult u voor 100% vergoed krijgen, u ontvangt dan geen aanvullende nota. Voor sommige behandelingen krijgt u een bepaald percentage vergoed. Voor het resterende deel  krijgt U dan een nota. Heeft u geen tandartsverzekering, dan ontvangt u de volledige nota via Fa-med. U heeft na ontvangst van de nota 30 dagen de tijd om deze te voldoen. Na die tijd zullen door Fa-med extra kosten in rekening worden gebracht.  Voor vragen over de rekening van Famed  kunt u terecht op www.notavanfamed.nl of via tel.nr.: 0900 – 0885 (€ 0,18 per minuut). Wilt u de nota liever rechtstreeks ontvangen van Fa-med, zonder dat er geïnd wordt bij de verzekeraar, geeft u dat dan even aan ons aan. Ook als u de nota niet via Fa-med wilt ontvangen, horen wij dat graag.

Hoe komt de nota tot stand?
De prestatielijst bestaat uit verrichtingen met een vast bedrag per verrichting (voor de parodontologiebehandelingen bijv.) en voor de preventieve zorg (instructie en gebitsreiniging – M01, M02, M03) wordt een 5-minuten tarief gehanteerd.

M01 en M02 – voorlichting en instructie mondhygiëne
Naast de verrichting voor gebitsreiniging (M03) kunt u een verrichting voor voorlichting en instructie mondhygiëne op uw rekening aantreffen (M01 of M02). Immers, tijdens iedere behandeling wordt uw mondhygiëne gecontroleerd, wordt het gebruik van de interdentale hulpmiddelen doorgenomen en gebruik elektrische borstel gecontroleerd en bijgesteld of geïnstrueerd. Ook voorlichting over aandoeningen in de mond, dan wel voorlichting over andere zaken die met preventieve mondzorg te maken hebben, vallen onder deze M-codes, voorlichting en instructie. Deze behandeling wordt gedeclareerd op basis van 5 minuten.
Dit betekent dat bijvoorbeeld een behandeling van 45 minuten, waarvan bijv. 10 minuten informatie is gegeven,  voorlichting en instructies zijn gedaan, wordt gedeclareerd als 2x M01 en 7x M03. Wij horen van een aantal van onze patiënten dat ze de prestatie voor voorlichting en instructie eigenlijk maar onzin vinden en voor ‘praten’ niet willen betalen. Dat is jammer, immers de core-business van de mondhygiënist is de preventieve mondzorg. De behandeling bestaat niet alleen uit een gebitsreiniging, maar juist ook uit informatie, voorlichting en instructie om samen met u uw zelfzorg qua mondhygiëne op een hoog level te brengen. Wij verlenen geen goede preventieve mondzorg als we dit onderdeel zouden laten vallen. Bovendien wordt ons gevraagd aan te tonen dat we voorlichting en instructies geven. We maken wel eens de vergelijking met een behandeling bij een psycholoog. Daar bestaat over het algemeen een hele sessie uit ‘praten’. Ook dat is een behandeling die wordt gedeclareerd.

T41, T42, T43, T44 – nazorgbehandeling parodontologie
Voor het declareren van de nazorgbehandelingen parodontologie (als u pockets heeft), zijn er drie prestatiecodes. De T44 is een complex consult parodontale nazorg , de T43 is een uitgebreid consult parodontale nazorg, de T42 is een consult parodontale nazorg en de T41 een beperkt consult parodontale nazorg. Afhankelijk van de situatie en moeilijkheidsgraad in uw mond wordt één van deze codes in rekening gebracht.

Vergoeding door zorgverzekeraars
Onze praktijk heeft geen overeenkomsten met zorgverzekeraars. Dit zou kunnen betekenen dat sommige verzekeraars onze zorg niet aan u vergoeden. Kijkt u uw polis hierop goed na. Komt u er niet uit, neem dan de polis tijdens uw behandeling mee, dan kunnen we samen bekijken voor welke vergoedingen u in aanmerking komt. Stuurt u toch vooral de nota’s naar uw zorgverzekeraar op. Volwassenen moeten, om voor vergoeding in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg hebben afgesloten. Kinderen krijgen de mondzorg vanuit de basisverzekering vergoed tot 18 jaar.
Het komt voor dat u een nota heeft ingestuurd naar uw verzekeraar die niet vergoed wordt omdat uw aanvullende tandartsverzekering de behandeling niet dekt. Onze ervaring is dat de klantenservice van de verschillende verzekeraars u dan nogal eens het advies geeft om ons te verzoeken een andere code op de nota te zetten zodat deze wel vergoed wordt. Hieraan zullen wij niet meewerken. De behandeling die door ons in rekening gebracht wordt is de behandeling die past bij de diagnose die bij u gesteld is. De klantenservice van de verzekeraar is niet uw behandelaar en weet niet welke diagnose bij u gesteld is. De klantenservice mag u dus nooit dit advies geven.

Famed

Waarom ontvang ik een nota van Famed?

Wij houden ons graag uitsluitend bezig met mondzorg op maat. Wij zorgen liever voor u dan dat wij veel tijd besteden aan de financiële administratie. Daarom hebben wij de verwerking van de nota’s overgedragen aan Famed.

Wat betekent dit voor u?
U ontvangt een nota van Famed en ziet in één oogopslag hoe de nota is opgebouwd. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoedt, dan staat dit duidelijk op de nota. Hoeveel dit is, hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Het resterende bedrag betaalt u aan Famed. Staat er geen vergoeding op uw nota vermeld? Dan betaalt u het hele bedrag aan Famed. Daarna controleert u of u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding of recht op vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Betaling van uw nota
U kunt de nota van Famed op verschillende manieren betalen, bijvoorbeeld met iDEAL of via een (digitale) bankoverschrijving. Bekijk alle betaalmogelijkheden op www.notavanfamed.nl. Famed hanteert een standaard betaaltermijn van 30 dagen. Heeft u net iets meer tijd nodig om de nota te voldoen? Ga naar www.notavanfamed.nl of mail/bel met het Contact Center van Famed.

Alles online snel en gemakkelijk regelen
Op www.notavanfamed.nl kunt u veel zaken rondom de nota zelf regelen. Zo kunt u de nota inzien, de status van uw nota controleren en een adreswijziging doorvoeren. Nota van Famed biedt u overzicht van uw nota’s en gemak bij uw betalingen.

Heeft u vragen over uw ontvangen nota?
Voor vragen over uw nota kunt u terecht op de website. U kunt ook contact opnemen met het Contact Center van Famed.

Het Contact Center van Famed is bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur.

Privacy
Voor een correcte administratie en facturatie delen wij uw gegevens met Famed. Famed gaat hier, net als wij, uiterst zorgvuldig mee om. Famed is ISO 9001 en NEN 7510 gecertificeerd. Meer informatie over het privacy beleid van Famed kunt u vinden op www.notavanfamed.nl.

Betalingsvoorwaarden

Waarom ontvang ik een nota van Famed?
Uw zorgaanbieder geeft u graag alle aandacht. Daarom heeft uw zorgaanbieder de verwerking van de nota’s aan ons overgedragen. De nota van uw behandeling(en) en/of ontvangen zorgmiddelen ontvangt u dan ook van ‘Famed’.

Uw zorgaanbieder kan zich volledig concentreren op het uitoefenen van zijn/haar medische vak, doordat Famed de verwerking van de nota’s goed regelt.
Conform artikel 3:94 van het Burgerlijk Wetboek heeft uw zorgaanbieder de (para)medische vorderingen, waaronder deze, overgedragen aan Famed B.V. Hierdoor is Famed bij uitsluiting bevoegd deze nota te incasseren. In de meeste gevallen zullen wij de nota eerst indienen bij uw zorgverzekeraar. Wordt/worden uw behandeling(en) en/of ontvangen zorgmiddelen volledig door uw zorgverzekeraar vergoed, dan ontvangt u geen nota van Famed. Indien uw zorgverzekeraar de nota niet of gedeeltelijk vergoedt, dan ontvangt u een nota van Famed. Op de nota staat duidelijk aangegeven of uw zorgverzekeraar een gedeelte van de nota heeft vergoed. Controleer zelf of de vergoeding van uw zorgverzekeraar correct is of dat u de nota zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden – Nota van Famed

 • Voor het betalen van uw Nota hanteren wij een standaard betaaltermijn van 30 dagen.
 • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd uw notanummer (dit is de zestien cijferige code vermeld op uw nota).
 • Indien wij uw betaling niet binnen 30 dagen na de notadatum (deze datum wordt vermeld op uw nota) hebben ontvangen, sturen wij u een Herinnering. Deze herinnering dient opgevat te worden als een ‘ingebrekestelling’.
 • Mochten wij uw betaling – na het ontvangen van de nota en de herinnering – nog niet hebben ontvangen, sturen wij u een Aanmaning. Door middel van deze aanmaning stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag (zonder bijkomende incassokosten) binnen 14 dagen te voldoen.
 • In de aanmaning maken wij u er op attent op dat bij het uitblijven van betaling het notabedrag wordt vermeerderd met incassokosten en wettelijke consumentenrente. Deze incassokosten worden conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening gebracht en bedragen minimaal € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.
 • Blijft uw betaling – na het ontvangen van de nota, herinnering en aanmaning –  alsnog uit, dan ontvangt u van ons een Laatste Aanmaning. Het openstaande notabedrag is nu vermeerderd met incassokosten en de wettelijke rente.
 • Indien wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn van de laatste aanmaning hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt om uw nota over te dragen aan incassobureau Credios.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, voor uw eigen rekening komen. Door een tijdige betaling voorkomt u deze extra kosten.

Mogelijke betaalafspraken – Nota van Famed

Heeft u net iets meer tijd nodig om uw nota te voldoen? Neem dan contact met ons op voor het maken van een betaalafspraak. Zo kunt u bijvoorbeeld ‘Uitstel van betaling’ (1) of ‘Betaling in termijnen’ aanvragen.

1) Uitstel van betaling
Uitstel van betaling kunt u op twee manieren aanvragen:

 • U kunt zich aanmelden op notavanfamed.nl. Via Nota van Famed kunt u uw aanvraag tot uitstel van betaling indienen. Naast het aanvragen van uitstel van betaling biedt Famed meer mogelijkheden, bijvoorbeeld het doorgeven van een adreswijziging of het aanvragen van een betalingsregeling.
 • U kunt per e-mail een uitstel van betaling aanvragen. U kunt uw aanvraag mailen naar e-mailadres contactcenter@famed.nl
 • U kunt ook telefonisch uitstel van betaling aanvragen. U kunt dan contact opnemen met ons Contact Center, te bereiken via telefoonnummer 0900 – 0885 (Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur).

2) Betalingsregeling
Het is mogelijk een betalingsregeling aan te vragen voor uw ontvangen nota. De voorwaarden voor een betalingsregeling zijn:

 • Het totaalbedrag van de nota dient minimaal € 100,- te zijn;
 • Betaling in minimaal 2 en maximaal 10 maandelijkse termijnen;
 • Minimale maandbedrag bedraagt € 50,-;
 • € 5,- administratiekosten per termijn en de wettelijke consumentenrente over de helft van de looptijd van het openstaande notabedrag.

Een betalingsregeling kunt u op twee manieren aanvragen:

 • U kunt zich aanmelden op notavanfamed.nl. Via Nota van Famed kunt u uw aanvraag voor een betalingsregeling indienen. Naast het aanvragen van een betalingsregeling biedt Famed meer mogelijkheden, bijvoorbeeld het doorgeven van een adreswijziging of het aanvragen van een uitstel van betaling.
 • U kunt ook telefonisch een betalingsregeling aanvragen. U kunt dan contact opnemen met ons Contact Center, te bereiken via telefoonnummer 0900 – 0885 (Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur).

Uw aanvraag voor uitstel van betaling of een betalingsregeling wordt zo spoedig mogelijk beoordeeld. Indien een betalingsregeling is overeengekomen, ontvang u altijd een schriftelijke bevestiging.