Privacybeleid

Jouw privacy is voor DentalCare van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij deze website allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen heeft, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met DentalCare.

Contactformulier
Met het contactformulier kan je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Deze hebben wij nodig om contact met jou op te kunnen nemen en een prijsindicatie op te kunnen stellen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Op verzoek kunnen wij jouw gegevens verwijderen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor gemelde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt. DentalCare heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van jou als patiënt te waarborgen.

DentalCare verstrekt geen persoonsgegevens aan anderen partijen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat jij die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kan via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • DentalCare werkt met een patiënten softwaresysteem, waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s;
 • De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel;
 • De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd;
 • Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt en volgens dezelfde beveiligde procedure ingelogd als voornoemd.
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kan je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, zullen wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan kan je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Ons team helpt je graag aan een gezond en stralend gebit

Direct inschrijven
© DentalCare | Privacy & disclaimer